NL Penningmeester

U bent hier

Aanmaakdatum

14-03-2017
Werkgeversvereniging opgericht met eigen cao Sportverenigingen

Amateur sportverenigingen kunnen sinds begin 2017 lid worden van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS). Lidmaatschap van deze vereniging betekent dat clubs een beroep kunnen doen op de cao Sportverenigingen. Dit maakt het onder andere mogelijk om meer contracten voor bepaalde tijd aan bijvoorbeeld trainers aan te bieden.

Veel verenigingen zagen zich gedwongen om na het ingaan van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 trainers aan de kant te zetten, omdat zij deze niet al na twee jaar in vaste dienst wilden nemen. Door zich aan te sluiten bij NIDS krijgen sportverenigingen hierin meer ruimte. Zij kunnen dan maximaal zes contracten voor bepaalde tijd aangaan binnen 48 maanden. Dit geldt voor iedereen met wie zij een dienstverband aangaan. Voor veel verenigingen is deze ruimte enorm welkom.   

Cao nu voor iedere vereniging beschikbaar

De cao Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zicht op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot dit jaar konden alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. Vanwege de nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen hebben de oprichters besloten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk.

“Bij de oprichting hebben we intensief overleg gevoerd met koepelorganisaties in de sport, waaronder de belangenvereniging amateurvoetbal. Onze basis is een directe feeling met de achterban. Om dat te waarborgen zullen er ook twee vertegenwoordigers vanuit het verenigingsleven zitting nemen in het bestuur van NIDS” aldus Peter van der Aart, woordvoerder van de werkgeversvereniging.

Oprichters NIDS

Oprichters van NIDS zijn de vijf sportservicebureaus in Nederland: Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en Sportservice Noord-Brabant. Dit zijn allen bureaus die zich van oorsprong bezig houden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap.

Reacties

Als je lid bent van de NDS, gelden dan voorgeschreven salaristabellen? Is er dan ook een verplichte pensioenregeling?

Hallo,

Ik ga dit even navragen bij Sportservice Nederland. 

Groet Angela van NL Penningmeester

Hierbij het antwoord op je vraag:

  1. Ja, de salaristabellen zijn van kracht want die maken onderdeel uit van de CAO.
  2. Wat betreft de pensioenverplichting: De werkgever heeft samen met werknemers de keuzemogelijkheid voor pensioen. Deze keuze geldt dan wel voor alle werknemers.

Reactie toevoegen