NL Penningmeester

U bent hier

Aanmaakdatum

13-03-2016
Financiële administratie

Het financieel beheer van de vereniging behoort tot de taken van het bestuur. Als penningmeester doe je weliswaar het werk, maar het gehele bestuur is verantwoordelijk. De wet zegt hierover: ‘Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de rechtspersoon, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend’. Er moet dus een behoorlijke boekhouding worden bijgehouden. Verplicht volgens de wet is ook het opstellen van een balans en een staat van baten en lasten, alsmede een toelichting (ofwel de jaarrekening).

Als penningmeester heb je de taak om de financiën van de vereniging te beheren en de verantwoording aan de leden, in de vorm van een jaarrekening, voor te bereiden. Een goede verantwoording kan alleen opgesteld worden als een financiële administratie aanwezig is, waarin alle financiële mutaties van het verenigingsjaar worden geregistreerd en waaruit aan het einde van het verenigingsjaar het jaarverslag kan worden afgeleid. Alle administraties worden in de verantwoording aan de leden geïntegreerd, waardoor een totaaloverzicht mogelijk wordt. Er zijn diverse goedkope en goede standaard-softwareprogramma’s verkrijgbaar, waarmee op eenvoudige wijze een financiële administratie kan worden opgezet. Ook is het goed mogelijk de financiën bij te houden via een spreadsheetprogramma, maar dat wordt bij wat grotere verenigingen niet aanbevolen.

Binnen het bestuur ben je als penningmeester verantwoordelijk voor de inrichting en de uitvoering van de administratie. De kascommissie heeft echter toegang tot alle tot de vereniging behorende administraties. Zij mag hierin niet worden belemmerd. De financiële administratie en de jaarstukken moeten gedurende 7 jaren worden bewaard.

Subadministraties

Afhankelijk van de grootte van de vereniging en de wens bepaalde zaken apart te registreren worden soms subadministraties bijgehouden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de afzonderlijke exploitatie van velden of de sponsoring administratie. Daarnaast komt het regelmatig voor dat via een aparte stichting of vereniging specifieke onderdelen van de vereniging geëxploiteerd worden

Downloads

Reacties

Wij zijn met onze vereniging prima geslaagd op een vergelijkingswebsite. Via deze link hebben wij ons boekhoudprogramma uitgezocht: https://www.boekhoudprogramma-vergelijken.com/boekhoudprogramma-verenigi...

Hallo, zijn er wettelijke bezwaren tegen het per email verspreiden van financiële stukken tbv een algemene ledenvergadering van een vereniging?
Vriendelijke groeten Ineke

Beste Ineke,

Voor zover ik weet zijn er geen wettelijke bezwaren. Alle leden moeten in ieder geval de mogelijkheid hebben tot het inzien van de cijfers. Je kunt hen deze per mail toesturen.

Groet,

Angela van NL Penningmeester

Dank voor de reactie.

Reactie toevoegen