NL Penningmeester

U bent hier

Aanmaakdatum

11-03-2016
Welke onderdelen zijn vrijgesteld van btw?

Verenigingen zijn opgericht met een doel, bijvoorbeeld mensen laten sporten of toneel laten spelen. Er kan winst gemaakt worden, maar deze winst moet altijd terugvloeien naar de vereniging en bijdragen aan het doel van de vereniging.

De Belastingdienst heeft aparte regels voor verenigingen, waardoor de vereniging vaak geen btw betaalt. Het leveren van goederen en diensten door bijvoorbeeld een vereniging (zoals lidmaatschap) is vrijgesteld van btw. De vereniging hoeft dan ook geen btw af te dragen aan de Belastingdienst.

Welke onderdelen zijn vrijgesteld van btw?

  • Giften, subsidies en cursussen binnen de sport- of cultuurbranche;
  • De hoofdactiviteiten van de vereniging: bevorderen van sport of cultuur en de gelegenheid geven aan leden om te sporten of bijvoorbeeld muziek te maken. Zo is contributie vrijgesteld van belasting. Hier staat tegenover dat de vereniging ook geen recht heeft op teruggaaf van btw die leveranciers in rekening brengen voor de hoofdactiviteiten;
  • De nevenactiviteiten van de vereniging: ook over activiteiten die de vereniging opzet om extra inkomsten te genereren, hoeft geen btw afgedragen te worden als deze onder een maximumbedrag vallen. De maximumbedragen zijn in 2016:
    • €68.067 voor fondswervende leveringen zoals kantineomzet, verkoop van trainingspakken;
    • €50.000 voor fondswervende diensten zoals kaartverkoop voor wedstrijden of uitvoeringen, sponsoring.

Er is ook omzet vrijgesteld van deze maximumbedragen. Bijvoorbeeld vrijgestelde verhuur van veld of hal, toto- en lottoactiviteiten en verkoop van loten voor bijvoorbeeld de Grote Clubactie.

Als de vereniging boven deze maximumbedragen zit, moet over het gehele bedrag wel btw worden betaald. Het gaat dan om de volgende percentages:

  • 6% voor het verlenen van toegang tot sportwedstrijden, demonstraties en dergelijke;
  • 6% voor de verkoop van eten en niet-alcoholhoudende dranken;
  • 21% voor alle andere inkomsten uit fondswervende activiteiten.

Kijk voor specifieke en actuele regels op de website van de Belastingdienst.

Let op! Voor stichtingen gelden andere regels. Kijk op de site van de Belastingdienst.

Reacties

Wij zijn een caravanvereniging die de leden gelegenheid geven om op terreinen (eigendom of gepacht) tegen een vast laag tarief te overnachten.
We hebben abonnementen waardoor ze een vast bedrag per periode betalen, of ze betalen per overnachting.
Ik ben per 1-9-2016 hier in dienst getreden en het is zeer ondoorzichtig of wij BTW moeten betalen en welk tarief dan.
BV als iemand een 7 maands abonnement afneemt moet deze dan belast worden. En als we geen BTW doen, kunnen wij die dan ook niet verrekenen voor rekeningen van gas, wat, licht etc

De Wiellandermuzikanten is een Egerlanderkapel. Wij kunnen beschikken over een Volkswagenbus om onze geluidsinstallatie etc. te vervoeren bij optredens.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging kan eigenaar worden van de bus.
Vraag: Welk tarief moeten wij afdragen voor de bus voor wegenbelasting. het particuliere of het zakelijke tarief?

Wij hebben een hele tijd gezocht naar een handig administratiepakket om de btw afdracht goed in bij te houden. Uiteindelijk zijn we geslaagd via https://www.boekhoudprogramma-vergelijken.com/boekhoudsoftware-verenigin....

Hoe overzichtelijker uw administratie, des te makkelijker en sneller u BTW-aangifte kunt doen. De Belastingdienst adviseert in ieder geval om de gegevens die u nodig heeft voor uw aangifte en voor uw opgaaf ICP bij de hand te houden als u aangifte gaat doen. Per aangiftevak moet u in ieder geval overzichten bijhouden van:

- Uitgaande facturen (als u het factuurstelsel toepast)
- Inkomsten (als u het kasstelsel toepast)
- Ontvangen facturen
- Privégebruik van goederen en diensten

Reactie toevoegen